Saturday, April 24, 2010

Inici

Aire
Mescla de gasos (nitrogen, oxigen, argó, anhídrid carbònic i altres gasos rars) que forma l'atmosfera terrestre.
L'aire com a medi (per oposició a terra i a aigua).
Aire en moviment, vent (especialment el de poca intensitat).
Manera peculiar de moure's una persona en caminar, en ballar o en fer un exercici qualsevol.

Muntanya
Elevació natural del terreny alta i rosta.
Dificultat molt gran a vèncer.

2 comments: